Пикник маса

Пикник маса

  • Изработена од ела (чам) или бел бор
  • Заштитена со бајц (боја) по Ваша желба
 
Достапни димензии:

  • 4х130х110цм