надворешни огради

Надворешни огради

  • Изработени од ела (чам) или бел бор
  • Само тараби или жлебувана цела ограда од греди
  • Заштитена со бајц (боја) по Ваша желба
  • Монтажа
  • Димензии по нарачка