Шанкови и шанк столици

Шанкови и шанк столици

  • Изработени од бел бор, бука, орев, јасен и даб
  • Заштитени со бајц (боја) по Ваша желба
  • Монтажа
  • Димензии по нарачка